آدرس دفتر مرکزی تهران: ایران ، تهران ، جنت اباد مرکزی ، برج طوبی ، واحد ۲۰۲ - تلفن: 02166271929

آدرس کارخانه: ایران، اصفهان، خوانسار، شهرک صنعتی فاز 2، خیابان صنعت 4، واحد 7 - تلفن: 03157765011

امور مشتریان: 09309091871