آدرس دفتر مرکزی تهران: ایران ، تهران ، جنت اباد مرکزی ، برج طوبی ، واحد ۲۰۲

تلفن: ۰۲۱۴۶۰۴۷۴۴۱

آدرس کارخانه: ایران، اصفهان، خوانسار، شهرک صنعتی فاز 2، خیابان صنعت 4، واحد 7

تلفن: ۰۳۱۵۷۷۶۵۰۱۱