انواع حلوا شکری

انواع حلوا شکری (حلوا ارده)

حلوا شکری پایه ی تولید حلوا ارده، یک محصول خمیری شکل روغنی است که از آسیاب دانه های کنجد پوست گیری شده و بو داده شده به دست می آید

بسته بندی ها

این محصول در انواع بسته بندی ها تهیه شده که تمام کاربران بسته به میزان مصرفشان ، تهیه کنند .

فهرست