بازدید دانشجویان رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد گلپایگان

شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۰ تعداد بازدید : 331

بازدید دانشجویان رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد گلپایگان از خط تولید حلوا شکری شرکت تک جواهر دنیای شیرین.

دانشجویان ضمن بازدید از روند تولید سنتی حلواشکری و خط بسته بندی این محصول با روند آزمایشات میکروبی و شیمیایی و آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تک جواهر دنیای شیرین و استفاده از تجربیات مسئولین آزمایشگاه آشنا شدند.

نظرات
  • بازدید دانشجویان رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد گلپایگان